Vi bygger nu för att du ska slippa underhåll och problem i framtiden

 

madworx är ett konsult- och tjänsteföretag med lång och bred erfarenhet av att både utveckla och leverera digitala produkter och tjänster. Vårt fokus är att bygga lösningar som är ändamålsenliga och framtidssäkra. Att de dessutom är stabila och driftsäkra är en självklarhet för oss.

Förutom utveckling och produktion, kan madworx bistå med kompetens i att upphandla relevanta tjänster till rätt pris, att vidareförsälja hård- och mjukvara samt agera underkonsult och projektledare.

Sedan 2002 har vi samarbetat med både större och mindre kunder och leverantörer i Sverige och Europa. Vår organisation är liten men flexibel och vi är vana att på kort tid bemanna upp för att möta driftbehoven för våra kunders system.

Bland de projekt vi genomfört finns utveckling av CRM-system, utveckling av en distribuerad transaktions- och arbetsflödesplattform samt mjukvarudesign av ett massutskickssystem för inspelade röstsamtal och mycket mer. Löpande levererar vi även dyngetrunt-drift av hundratals serverar för ett dussintal kunder.

 

kunder