madworx ägs och drivs av Martin Adolfsson Uski som har lång erfarenhet av både utveckling och levererans av digitala tjänster och produkter. Han har startat upp och utvecklat ett flertal verksamheter inom området under det senaste årtiondet. Du hittar Martins konsultprofil på LinkedIn via den här länken.

madworx historia

Företaget startade 2002 under namnet move.L consulting. Syftet var utveckla tjänster och produkter inom området systemdrift & systemutveckling.

Under årens lopp har vi hunnit med allt från hårdvaru- och hårdvarunära utveckling, referensimplementationer av telekomprotokoll, utveckling av CRM-system, utveckling av en distribuerad transaktions- & arbetsflödesplatform, mjukvarudesign av massutskickssystem för inspelade röstsamtal samt dimensionering och försäljning av hårdvara till detta, till löpande leverans av dygnet runt hård- och mjukvarudrift av hundratals servrar för ett dussin olika kunder.

Kännetecknande för madworx samtliga projekt är att de är minimalistiska, och därmed både stabila och framtidssäkra. Dessutom har de uteslutande kunnat lämnas i bruk under mycket lång tid utan krav på underhåll.